ב-כובד_ראש: Manner ~> Manner

Examples

    TODO

Metadata