מ-קרב_לב: Manner ~> Manner

Examples

    TODO

Metadata